Μαθητική Επάρκεια

Οι δεξιότητες που βοηθούν τους μαθητές να επιτύχουν στο σχολείο, στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, και στη ζωή. Τα θέματα περιλαμβάνουν: Αυτοδιαχείριση, προσπάθειας στην τάξη, κοινωνική συνειδητοποίηση και στρατηγικές μάθησης.

Μαθητική Υποστήριξη και Περιβάλλον

Το περιβάλλον στο οποίο μαθαίνουν οι μαθητές, το οποία επηρεάζει την ακαδημαϊκή τους επιτυχία και την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Τα θέματα περιλαμβάνουν: σχέσεις δασκάλου-μαθητή, την αίσθηση του ανήκειν, και σχολική ασφάλεια.

Διδακτικές Δεξιότητες & Προοπτικές

Ετοιμότητα και προετοιμασία των εκπαιδευτικών να υποστηρίζουν τους σπουδαστές Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης στο σχολείο. Τα θέματα περιλαμβάνουν: Αυτο-συλλογισμός εκπαιδευτικού, Επαγγελματική Μάθηση Σχετικά με το SEL, Πόροι για την Υποστήριξη Φοιτητών, και εκπαίδευση όλων των μαθητών.

Βελτιώστε την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση στο σχολείο σας

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Μαθαίνουμε πολλές δεξιότητες που μας βοηθούν να φτάσoυμε στη κορυφή.

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Αγαπάμε και αποδεχόμαστε αυτό που είμαστε.

Μεγιστοποιήστε τα οφέλη της Κοινωνικής & Συναισθηματικής Μάθησης

Κάντε μια θετική επίδραση στη ζωή και το κοινωνικό κλίμα των μαθητών με μαθητοκεντρικά εργαλεία.

Χτισμένο από εμπειρογνώμονες

Χτισμένο από εμπειρογνώμονες

Το πρόγραμμα, Κοινωνικής και Συναισθηματικής Παρέμβασης Ι-Yes, έχει αναπτυχθεί από ειδικούς στην παροχή συμβουλών, την τεχνολογία και την εκπαίδευση και έχει εξελιχθεί μέσω της συνεχούς αναπληροφόρησης από δασκάλους, γονείς και μαθητές.

Online

Online

Το πρόγραμμα είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω διαδικτύου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τόπος ομαδικής συζήτησης.
Επίσης, παρέχει εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς ώστε να συνεργαστούν καθώς ο μαθητής αναπτύσσει αυτές τις σημαντικές δεξιότητες.
Ένα πρόγραμμα Μαθητοκεντρικής παρέμβασης
Γίνετε μέλος του μαθητοκεντρικού προγράμματος παρέμβασης μας για την εφαρμογή της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης στο σχολείο σας.
Υπαίθριες εκπαίδευτικές δραστηριότητες
Οι υπαίθριες εκπαίδευτικές δραστηριότητες συμβάλουν στη βελτίωση της σωματικής ευεξίας, την προσοχή, τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, τον συντονισμό και το αίσθημα ομαδικότητας του μαθητή. Οι μαθητές που παίζουν έξω, όπως έχει παρατηρηθεί, έχουν βελτιωθεί ιστην κατανόηση μιας ιστορίας και έχουν αναπτύξει μια ισχυρότερη θεωρία του νου, που αφορά την κατανόηση ότι οι άλλοι έχουν διαφορετικά συναισθήματα, σκέψεις, απόψεις και πεποιθήσεις.
Εκπαιδευτικά εργαλεία
Από τη διαχείριση της τάξης στη συνεργασία με τους γονείς, από το πλάνο του μαθήματος στα μαθησιακά περιβάλλοντα, αυτή η συλλογή blogs, βίντεο, και άλλων πόρων παρέχει μια σειρά από χρήσιμες συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς
Περιπτωσιολογικές μελέτες

Βρείτε και μοιραστείτε περιπτωσιολογικές μελέτες για τη δημιουργία μιας υγιούς σχολικής κουλτούρας, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, την επίλυση των συγκρούσεων, και να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις.

Εγγραφείτε στη λίστα μας για ενημερωτικά δελτία, συμβουλές και πολλά άλλα ...

Erasmus+
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Σχετικά

Το έργο I-YES «Improve Your Emotional Skills» είναι μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το έργο αυτό θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Αύγουστο 2017. Περισσότερα ...