ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε όλο το πρόγραμμα, θα εφαρμοστούν δραστηριότητες προκειμένου να αναπτυχθούν οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των νέων.

Κατ 'αρχάς, θα δημιουργηθεί μια σειρά από εργαλεία για να φέρει σε επαφή τις ανάγκες και τις προοπτικές των νέων ανθρώπων και των εκπαιδευτικών πάνω σε συμπεριφορικές και συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Τα Εργαλεία αναζήτησης θα αποτελούνται από ένα ερωτηματολόγιο για τους νέους, ένα ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς αλλά και έναν οδηγό για τη διεξαγωγή δύο ομάδων εστίασης: με τους νέους από τη μία πλευρά, και με τους εκπαιδευτικούς από την άλλη.

Η ανάλυση αυτών των δεδομένων θα διεξαχθεί και μια έκθεση θα ολοκληρώσει αυτή τη δραστηριότητα.

act.png

Σχετικά

Το έργο I-YES «Improve Your Emotional Skills» είναι μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το έργο αυτό θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Αύγουστο 2017. Περισσότερα ...