ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Το έργο I-YES, "Improve Your Emotional Skills" είναι μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το έργο αυτό θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Αύγουστου 2017.

erasmusmlynas-baltame-fone.png


Ερευνητές, όπως η Patricia Broderick, έχουν δείξει ότι η ακαδημαϊκή επιτυχία λειτουργεί σε συνδυασμό με:

- Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων,

- Συμπεριφορικές δεξιότητες, όπως ο αυτο-έλεγχος, η κοινωνική συνειδητοποίηση ή η σχεσιακή ανάπτυξη.

rethink.png

Μια Επιτροπή που χρονολογείται από το 2012 με το όνομα «αναθεώρηση της εκπαίδευσης» είχε ήδη επισημάνει μία τόσο σημαντική πτυχή.

Ως υπενθύμιση, οι κοινωνικές δεξιότητες, προσανατολισμένες προς τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις - σε αντίθεση με το IQ - αφορούν τη συναισθηματική νοημοσύνη και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη ενός ατόμου μέσα στο περιβάλλον του.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους στόχους του προγράμματος αυτού;

Σχετικά

Το έργο I-YES «Improve Your Emotional Skills» είναι μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το έργο αυτό θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Αύγουστο 2017. Περισσότερα ...