ΣΤΟΧΟΙ

Ο κύριος στόχος του έργου I-YES είναι να κάνει τους νέους, να έχουν τον έλεγχο της πορείας τους (σχολείο).

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από και για τους νέους: η συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια του έργου θα εγγυηθεί την επιτυχία.

educationa.png

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος;

Το έργο αυτό έχει ως στόχο να δοκιμάσει νέες μεθόδους και εργαλεία για τη βελτίωση της ικανότητας των νέων να:

Διαχειριστούν την κοινωνική και συναισθηματική κατάσταση

Διοχετεύσουν την προσοχή τους στις παραγωγικές εργασίες

Διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, προκειμένου να διατηρήσουν ένα ορισμένο επίπεδο κινήτρων

Η ευρωπαϊκή διάσταση του έργου αυτού είναι να καλύψει όσες πιο πολλές καταστάσεις γίνεται και έτσι να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα παρέμβασης μπορεί να αναπαραχθεί σε άλλες περιπτώσεις και ευρωπαϊκές χώρες.

01.

Πρώτον, θα πρέπει να ακούσουμε τους νέους, προκειμένου να προσδιορίσουμε με σαφήνεια κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες (με την υποβολή ερωτηματολογίων και την οργάνωση ομάδων συζήτησης).

02.

Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης. Θα περιλαμβάνει ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των κινητών εφαρμογών) για να τους δώσει τα κλειδιά της επιτυχίας.

03.

Τέλος, το πρόγραμμα παρέμβασης που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία I-IYES, θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί από τους νέους ώστε να καλύψει τις ανάγκες τους.

thumbsup.png

Μια σειρά από εγχειρίδια θα παράγονται για τους εκπαιδευτικούς καθώς και για τους μαθητές και τους γονείς, με λεπτομερείς διαδικασίες και οδηγίες για την εφαρμογή και την οργάνωση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το πρόγραμμα παρέμβασης στα σχολεία.

Σχετικά

Το έργο I-YES «Improve Your Emotional Skills» είναι μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το έργο αυτό θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Αύγουστο 2017. Περισσότερα ...