Τι είναι το Erasmus+ ;

Το Erasmus + άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2014 και αντικατέστησε μια σειρά προηγούμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (π.χ. Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig και εγκάρσιες), Νεολαία σε δράση και άλλα διεθνή προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των Jean Monnet και Erasmus Mundus.

Το πρόγραμμα Erasmus + τρέχει από το 2014 έως το 2020 και υποστηρίζει δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού σε όλους τους τομείς της δια βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένων τών:

Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, τα σχολεία και τις δραστηριότητες της νεολαίας.

book.png
grind1.png

Τι υποστηρίζει το Erasmus+ ;

Το Erasmus + παρέχει επιχορηγήσεις για ένα ευρύ φάσμα δράσεων και δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Υποστηρίζει οργανώσεις όπως τους εταίρους του I-YES να εργάζονται ως μέρος μιας διακρατικής σύμπραξης με στόχο την ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών.

Αν σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε με οποιαδήποτε από τους εταίρους του I-YES ή να αναπτύξετε δικές σας ιδέες για ένα έργο Erasmus +, επικοινωνήστε με οποιοδήποτε από τους συνεργάτες του I-YES ή εναλλακτικά επικοινωνήστε με την δική σας Εθνική Υπηρεσία του προγράμματος Erasmus+

Θέλετε να επικοινωνήσετε με την δική σας Εθνική υπηρεσία για το Πρόγραμμα Erasmus+;

Σχετικά

Το έργο I-YES «Improve Your Emotional Skills» είναι μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το έργο αυτό θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Αύγουστο 2017. Περισσότερα ...