ΕΤΑΙΡΟΙ

 

Οι Εταίροι του έργου I-YES είναι:

 

Institut pour le Développement et la Formation
Institut pour le Développement et la FormationΓαλλία
Το Institut pour le Développement et la Formation είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κορσική εδώ και 25 χρόνια. Συμμετέχει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για να βελτιώσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην καθοδήγηση και παροχή συμβουλών σε ιδιώτες.


Περισσότερα...
Best Cybernetics
Best CyberneticsΕλλάδα

Η Best Cybernetics είναι μια ιδιωτική εταιρεία της οποίας ο στόχος είναι να αναπτύσει προγράμματα σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή των Τεχνολογιών Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των επιχειρήσεων.
Περισσότερα...
Christliches Jugenddorfwerk Frechen
Christliches Jugenddorfwerk FrechenΓερμανία

Η CJD, που σημαίνει «Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. V.» (Χριστιανική Ένωση Χωριών Νεολαίας), προσφέρει προσανατολισμό και τις ευκαιρίες για το μέλλον 155.000 νέων και ενηλίκων κάθε χρόνο.
Περισσότερα...
Universitea Petru Maior
Universitea Petru MaiorΡουμανία

Το Universitea Petru Maior είναι ένα κρατικό ίδρυμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα. Το UPM προσφέρει βραχυπρόθεσμα μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Το UPM είναι το μεγαλύτερο κέντρο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Targus Mures.


Περισσότερα...
Instituto de Soldadura E Qualidad
Instituto de Soldadura E QualidadΠορτογαλία

Το Ιnstituto de Soldadura E Qualidad είναι ένα ανεξάρτητο τεχνολογικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1965. Τα σχέδια για την κοινωνική ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων είναι μέρος των αρμοδιοτήτων του. Το ISQ είναι πιστοποιημένο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση εκπαιδευτών και υπηρεσιών.


Περισσότερα...
Società cooperativa sociale Civiform
Società cooperativa sociale Civiform Ιταλία
Το Società Cooperativa Sociale Civiform είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο που προσφέρει τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης για νέους (14-17 ετών). Το Civiform προσφέρει επίσης συνεχιζόμενη εκπαίδευση για ενήλικες και πρακτική εξάσκηση για να καταστεί δυνατή η σταδιακή ένταξη των νέων και ενηλίκων στην αγορά εργασίας.


Περισσότερα...

Σχετικά

Το έργο I-YES «Improve Your Emotional Skills» είναι μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το έργο αυτό θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Αύγουστο 2017. Περισσότερα ...