UPM

Romania

Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureş, parte a sistemului superior de educaţie din România, este o instituţie de stat pentru învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică. Cele două componente ale activităţii sale sunt echilibrate, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Personalul academic, cercetătorii şi personalul admnistrativ al universităţii lucrează cu toţii la parametrii calitativi care permit transformarea instituţiei noastre, dintr-o universitate regională, într-o universitate de nivel naţional şi chiar internaţional.

Cooperarea internaţională reprezintă o prioritate majoră la Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureş, materializată în politici şi programe create în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna din anul 1999, cu legislaţia română şi cu principiile autonomiei universitare. Universitatea este membră a IAU, EUA, AUF, EPUF, aderând la Magna Charta a Universitălor Europene încă din septembrie 2005. Participarea universităţii la Programele Europene pentru învăţământul superior, precum TEMPUS, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET, a cunoscut o creştere semnificativă în fiecare an, cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte calitatea educaţiei, dar şi o creştere relevantă a contractelor de cercetare ştiinţifică. Încurajăm şi promovăm participarea la programele de mobilitate, de schimburi academice şi plasamente industriale, la programe intensice şi de dezvoltare curriculară. Toate activităţile realizate în cadrul programelor internaţionale sunt derulate în cadrul acordurilor bilaterale încheiate în prealabil cu universităţi din Austria, Belgia, Franţa, Italia, Marea Britanie, Ungaria, Irlanda, Grecia, Spania, Olanda, Danemarca, Turcia, Norvegia, Bulgaria, Polonia, Slovacia.

Universitatea are, în structura sa, trei facultăţi care cuprind, la rândul, departamente distincte:

 • Facultatea de Inginerie, care are două departamente: Departamentul de Inginerie Industrială şi Management şi Departamentul de Inginerie Electrică şi Calculatoare,
 • Facultatea de Ştiinţe şi Litere, care are trei departamente: Departamentul de Informatică, Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţioanele şi Departamentul de Filologie,
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Admnistrative, care are trei departamente: Departamentul de Management-Economie, Departamentul de Finanţe-Contabilitate şi Departamentul de Discipline Juridice şi Admnistrative.

Studenţii beneficiază de acces liber în toate laboratoarele şi la internet. Câteva dintre laboratoarele universității sunt: Calculatoare; Geometrie descriptivă și desen tehnic; Grafică pe calculator; Proiectare asistată de calculator; Echipamente de automatizare; Mecanica fluidelor și echipamente hidraulice; Conductori electrici; Electronică de putere; Instrumente de tăiere; Mațini unelte; Elementele de bază în generarea suprafețelor; Tehnologia de presare la rece; Tehnologia construcțiilor de mașini; Tehnologii non-convenționale; Tratamente termice; Rezistența materialelor; Vibrații mecanice; Studiul materialelor; Elemente de mașini și mecanisme; Tribologie; Măsurare și traductoare; Electrotehnică; Electronică; Microscopie electronică; Chimie; Control tehnic; Construcția dispozitivelor; Transmisii hidropneumatice; Sisteme electrice; Echipamente electrice; Protecție electrică; Rețele electrice; Utilizarea energiei electrice.

Universitatea are şi încurajează funcţionarea următoarelor centre de cercetare:

 • Tehnologii Avansate de Proiectare şi Fabricaţie Asistată;
 • Managementul Energiei şi al Electrotehnologiilor;
 • Centrul de critică şi istorie literară: modernitate şi postmodernitate în literatura română a secolului ;
 • Centrul de cercetare ştiinţifică a istoriei elitelor româneşti;
 • Centrul de cercetare în informatică;
 • Centrul de cercetări economice;
 • Centrul de cercetare Optimizarea performanţelor organizaţiilor;
 • Centrul de cercetare în domeniul urbanismului şi politici publice;
 • Centrul de cercetare în lingvistică aplicată şi studii culturale;
 • Centrul de cercetare pentru drept şi ştiinţe socio-umane.

Despre noi

Proiectul I-YES "Îmbunătățirea competențelor emoționale" face parte din programul european ERASMUS + pentru educație și formare profesională. Acest proiect va fi realizat în perioada septembrie 2015 și august 2017. Citește mai mult...